Vol 11, No 10 (October 30, 2022): Translational Andrology and Urology

Original Article

Prognostic indicators for survival in renal cell carcinoma with venous thrombus and development of predictive nomograms
Jihua Tian, Xing Zeng, Wei Guan, Zhiquan Hu, Chunguang Yang
The impact of catheter removal time on urinary continence and overactive bladder symptoms after robot-assisted radical prostatectomy: a retrospective analysis of consecutive 432 cases from a single institution
Han Hao, Xu Chen, Yue Liu, Longmei Si, Yuke Chen, Meng Zhang, Wei Yu, Yi Song, Shiliang Wu, Zhongyuan Zhang, Zheng Zhao, Cheng Shen, Wenke Han
Identification of a novel peripheral blood signature diagnosing subclinical acute rejection after renal transplantation
Yue Xu, Hao Zhang, Di Zhang, Yuxuan Wang, Yicun Wang, Wei Wang, Xiaopeng Hu
Risk factors of tigecycline-associated fibrinogen reduction in patients with renal transplantation: a case-control study
Wenqing Xie, Kuifen Ma, Zhuoyun Xu, Jiao Xie, Xiaoyang Lu, Xiaojuan Wang
Analysis of prognostic oncogene filaggrin (FLG) wild-type subtype and its implications for immune checkpoint blockade therapy in bladder urothelial carcinoma
Liang Chen, Xiaobo Huang, Liulin Xiong, Weinan Chen, Lizhe An, Huanrui Wang, Yang Hong, Huina Wang

Case Report

Case report: a study of the clinical characteristics and genetic variants of post-finasteride syndrome patients
Xiaogang Li, Ye Guo, Yi Lu, Haolong Li, Songxin Yan, Hongjun Li, Yongzhe Li
A case report of myoid gonadal stromal tumor treated with testis sparing surgery
Amelio Ercolino, Francesco Manes, Francesco Vasuri, Lorenzo Bianchi, Marco Garofalo, Pietro Piazza, Beniamino Corcioni, Riccardo Schiavina, Rita Golfieri, Michelangelo Fiorentino, Maurizio Colecchia, Eugenio Brunocilla